Enquête Technische Commissie

Vragenlijst Technische Commissie 27-04-2014

Onderzoek Commanders 27-04-2014

 

Hallo leden, vrijwilliger(s), ouder(s) / verzorger(s),

Zoals al eerder aangekondigd op Facebook hierbij in de bijlage de vragenlijst, voor een ieder die hem gemist mocht hebben via de mail.

Wij willen graag dat de ouder(s) / verzorger(s) maar zeker ook alle spelers en vrijwilligers deze vragen invullen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.
Graag zouden wij even een paar minuutjes van je tijd vragen om deze vragenlijst aandachtig door te nemen alvorens hier de antwoorden bij te zetten.
De uitkomsten van het onderzoek moeten de basis gaan vormen voor het op te zetten technisch beleid van American Footballclub de Lelystad Commanders.

Na het invullen graag je vragenlijst inleveren bij mij tijdens de trainingsavonden of ingescand mailen naar [email protected]

Je hebt tot en met vrijdag 9 mei de tijd om deze vragenlijst in te vullen en bij mij in te leveren.

Met sportieve groet,

 

Michael van Dam
Tel mobiel : +31621240098

Zie ook: